Ethiopian Justice system

ፀሃፊው በስሜነህ ተረፈ
የፍትህ ስርአቱ ትኩረትን ይሻል
መልካም አስተዳር ለማስፈን ዋነኛ መሳሪያ ከሆኑት ተቋማት መሃከል ፍርድ ቤቶች ዋነኞቹ ቢሆኑም ነገር ግን ህብረተሰቡ በሚጠበቅባቸው ደረጃ ላይ አለመሆናቸው የፍትህ አሰጣጡ ያለበትን ሁኔታ አሳሳቢ ደረጃ ላይ አድርሶታል ፤ ፍርድ ቤቶች ተገቢውን ፍትህ ለመስጠት ዝግጁ አለመሆናቸው በአሁኑ ሰአት በፍርድ ቤቶች አካባቢ የሚታየው የስነ ምግባር ውድቀት አሳሳቢ ደረጃ ላይ Continue reading

Advertisements

EPRDF justice system

የፍትህ ስርአቱ አሳሳቢ ፈተናዎች
ምንም አንኳን አዲሱ ጠ / ሚር ወደ ስልጣን ሲመጡ ብዙዎች ተደስተው የነበረ ቢሆንም ነገር ግን ትኩረት ይሻ የነበረውንና በአሳሳቢ ሙስናና የስነ ምግባር ብልሹነት ተዘፍቆ ያለውን የፍትህ ስርአቱን የበታች አመራሮች ሳይቀይሩ ባሉበት እንዲቀጥሉ ማድረጋቸው አዲሱ ጠ / ሚር ስለ መልካም አስተዳደር ለማስፈን የት ቦታ ማተኮር እንዳለባቸው ትኩረት እንዳላደረጉ ማየት ይቻላል ፡፡

ለቀድሞው ጠ / ሚር መልካም አስተዳደር አለመስፈን ዋነኛ ችግር ፈጣሪ የነበሩት ፍ/ቤቶች ሆነው ሳለ ነገር ግን ይህንን